מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

הספד, עשיית מלאכה, סעודות בחנוכה

ע"י: הרב אבנר ששר