מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

דיני ציד

ע"י: הרב אהרון מורה