מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

ציד ופסיק רישא

ע"י: הרב אהרון מורה