מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

מלאכת קושר, מהוא מעשה שבת

ע"י: הרב אהרון מורה