מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

הלכות בישול

ע"י: הרב אבנר ששר