מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

מלאכת בורר, ברכת החודש, סעודה בר"ח

ע"י: הרב אבנר ששר