מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

ברכת\קידוש לבנה

ע"י: הרב אבנר ששר