מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

פסח - אכילה ושתיה בין הכוסות

ע"י: הרב אהרון מורה