מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

פורים ברכות קריאת מגילה, תענית אסתר, שתית יין

ע"י: הרב אהרון מורה