מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה

דברי סיכום

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר