מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

שיעור א' פתיחה ודברי הפילוסוף

ע"י: הרב יהודה עובדיה