מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר החכמה

הקדמה - עניינו של ראש השנה

ע"י: הרב אריה שפירא