מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר החכמה

על מה מתפללים בראש השנה?

ע"י: הרב אריה שפירא