מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר החכמה

סוד השופר בר"ה

ע"י: הרב אריה שפירא