מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר החכמה

ענין יום הכיפורים - "לפני ה' תטהרו"

ע"י: הרב אריה שפירא