מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר החכמה

הרקע לימים נוראים

ע"י: הרב אריה שפירא