מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר החכמה

ביאור ברכת זכרונות ושופרות

ע"י: הרב אריה שפירא