מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר החכמה

ביאור ברכת מלכויות

ע"י: הרב אריה שפירא