מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה

פרוזבול

ע"י: הרב יגאל חבשוש