מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק רביעי - הפילוסוף (1)

ע"י: הרב גדי שלוין