מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק חמישי - הפילוסוף (2)

ע"י: הרב גדי שלוין