מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק שישי - הפילוסוף (3)

ע"י: הרב גדי שלוין