מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק שמיני - הנוצרי (2)

ע"י: הרב גדי שלוין