מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק אחד-עשר - פסקה יא'

ע"י: הרב גדי שלוין