מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק שנים-עשר - פסקה יב'-יח'

ע"י: הרב גדי שלוין