מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק שלוש-עשר - פסקאות יט'-כה'

ע"י: הרב גדי שלוין