מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק ארבעה-עשר - פסקאות כו'-מא'

ע"י: הרב גדי שלוין