מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק חמישה-עשר - פסקאות מב'-מג'

ע"י: הרב גדי שלוין