מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק שישה-עשר - גיל העולם

ע"י: הרב גדי שלוין