מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק שבעה-עשר - הלשונות, השבוע והספירה העשרונית

ע"י: הרב גדי שלוין