מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק שמונה-עשר: פסקה מז' - המשך עניין גיל העולם

ע"י: הרב גדי שלוין