מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק תשעה-עשר: בריאת העולם

ע"י: הרב גדי שלוין