מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק עשרים ואחד - פסקה פ'

ע"י: הרב גדי שלוין