מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק עשרים ושתיים - פסקאות פ'-פג'

ע"י: הרב גדי שלוין