מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק עשרים ושלוש - הרחבה לפסקה פג'

ע"י: הרב גדי שלוין