מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק עשרים וארבע - פסקאות פד'-פז'

ע"י: הרב גדי שלוין