מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

חלק עשרים וחמש - פסקאות פח'-צ'

ע"י: הרב גדי שלוין