מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

הקדמה לכוזרי - הרב יוסף קלנר (שיעור 1)

ע"י: הרב יוסף קלנר