מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

הקדמה לכזרי חלק שני ופתיחת הספר - הרב יוסף קלנר (שיעור 2)

ע"י: הרב יוסף קלנר