מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

הפתיחה לכוזרי - חלום - הרב יוסף קלנר (שיעור 3)

ע"י: הרב יוסף קלנר