מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

תוכן החלום - הרב יוסף קלנר | הפתיחה לכוזרי חלק שני (שיעור 4)

ע"י: הרב יוסף קלנר