מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

הבנת הספר - הרב יוסף קלנר | הפתיחה לכוזרי חלק ג' (שיעור 5)

ע"י: הרב יוסף קלנר