מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

כוזרי מאמר ראשון סעיף א' - הפילוסוף (שיעור 1)

ע"י: הרב יוסף קלנר