מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

קשיים בשיטת הפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 8)

ע"י: הרב יוסף קלנר