מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

עיון בשיטת הפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 9)

ע"י: הרב יוסף קלנר