מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

עמדותיהן הנפשיות של הכוזרי והפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 10)

ע"י: הרב יוסף קלנר