מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

פרידת המלך מהפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 11)

ע"י: הרב יוסף קלנר