מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

העניין האלוקי ותחילת דברי הנוצרי - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 12)

ע"י: הרב יוסף קלנר