מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

נפש הגוי והאמת - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 13)

ע"י: הרב יוסף קלנר