מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

סיכום הצגת נפש הגוי - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 14)

ע"י: הרב יוסף קלנר